2015 YILI AKTÜERYA ORANLARI
Yayınlanma Tarihi : 28.3.2016- Okuma Sayısı :1550
 Temsilciler Kurulu ile Vakıf Yönetim Kurulumuzun 23/03/2016 tarihinde yapmış olduğu Toplantı neticesinde;
2015 Yılı Aktüerya Hesabı uygulaması sonucu üyelerimizin hesaplarına yansıtılacak olan "İYİLEŞTİRME ORANI" belirlendi. Vakfımız ve İktisadi İşletmelerinin 2015 Yılı Bilanço ve Gelir/Gider tabloları sonucu oluşan Gelir farkı ile gayrımenkul Rayiç değerleri  ile yapılan "AKTÜERYAL"değerlendirme sonucu üyelerin hesaplarına % 12 oranında İyileştirme uygulanmasına karar verilmiş ve tüm üyelerimizin hesaplarına yansıtılmıştır. 2016 Yılında emeklilik talebinde bulunan üyelere ödenen emeklilik yardımlarına ek olarak verilecek olan % 12 oranında iyileştirme 30/03/2016 tarihi itibari ile ilgililerin hesaplarına (veya adlarına ödenmek üzere ilgili Ziraat Bankası Şubesine) gönderilecek ve ayrıca SMS yolu ile bilgilendirileceklerdir.