2016 YILI AKTÜERYA ORANLARI
Yayınlanma Tarihi : 29.3.2017- Okuma Sayısı :1511
 Temsilciler Kurulu ile Vakıf Yönetim Kurulumuzun 24/03/2017 tarihinde yapmış olduğu Toplantı neticesinde;
2016 Yılı Aktüerya Hesabı uygulaması sonucu üyelerimizin hesaplarına yansıtılacak olan "İYİLEŞTİRME ORANI" belirlendi. Vakfımız ve İktisadi İşletmelerinin 2016 Yılı Bilanço ve Gelir/Gider tabloları sonucu oluşan Gelir farkı ile gayrımenkul Rayiç değerleri  ile yapılan "AKTÜERYAL"değerlendirme sonucu üyelerin hesaplarına % 9 oranında İyileştirme uygulanmasına karar verilmiş ve tüm üyelerimizin hesaplarına yansıtılmıştır. 2017 Yılında emeklilik talebinde bulunan üyelere ödenen emeklilik yardımlarına ek olarak verilecek olan % 9 oranında iyileştirme 29/03/2017 tarihi itibari ile ilgililerin hesaplarına (veya adlarına ödenmek üzere ilgili Ziraat Bankası Şubesine) gönderilecek ve ayrıca SMS yolu ile bilgilendirileceklerdir.